Mravi, poznati kao izuzetno izdržljive i vredne životinje. Tim naučnika je došao do ideje da prouči na koji način krče sebi puteve po peskovitom tlu i opstaju, što im je dalo ideju da bi mogli da iskoriste njegihove metode kako bi projektovali robota spasioca. Otkrili su da mravi koriste svoje antene kao “dodatne udove” kako bi zaustavili pad, kao i da mogu da sagrade stabilne tunele u suvom pesku.

 Nik Greviš, student-doktorant i pritom vođa istraživača kreirao je "naučne mravlje farme" u kojima mravi kopaju kroz pesak zarobljeni između dve staklene ploče, tako da su u mogućnosti da prate njihovo kretanje kao i svaki pokret. Svaki njihov pokret je bio zabeležen na snimku.

 Istraživači su primetili da se kreću neverovatnom brzinom ali na usporenom snimku se moglo videti da se često okliznu i padnu. Gde su bili posebno iznenađeni njihovom sposobnošću da se nakon svakog pada odma dočekaju na noge i nastave da kopaju. Kroz staklo su mogli da vide svaki deo tela dok se penju, klizaju ili padaju. Takođe treba napomenuti da su crveni mravi kreću gotovo kroz svaki tip tla što ih čini jednom od najuspešnijih invazivnih vrsta. Posebno im je privuklo pažnju to što mravi kada se zaustavljaju pri padu, pored nogu koriste i svoje antene. Takođe zanimljiva je činjenica da oni bez obzira na vrstu tla uvek kopaju tunele ostog prečnika.

 Tuneli koje kopaju su otprilike srazmerni njihovom telu, što im daje mogućnost da zaustave pad i nastave sa kopanjem. Jedan od naučnika je izjavio da se proučavanjem načina na koji se mravi i druge životinje snalaze u ovako kompleksnim sredinama može doći izrade veoma efikasnog spasilačkog robota.

 Trenutno, spasilačka robotika je veoma limitirana, a na mestima na kojima se dogode neke katastrofe uglavnom imamo rasute materijale odnosno ruševine, klizišta u kojima je često nužno napraviti stabilne strukture. Crveni mravi su u mogućnosti da naprave tunele na bilo kojoj vrsti tla bez gotovo trunke vlage. Učeći na njihovom primeru, naučnici bi mogli da kreiraju i isprogramiraju robota koji će se kretati kao i oni i na taj način uspeti da regulišu probleme na koje nailaze spasilačke ekipe prilikom potrage za preživelima.