MIEV3 je humanoidni robot koji je razvijen da pruži neophodne usluge, da da smernice u prodavnicama i javnim objektima, da kažemo vrsta vodiča. Robotska IT platforme je povezana preko cloud baznog sistema kojim je moguće da se kontrolišu više robota odjednom i to na različitim lokacijama. EMIEV3 se testira na aerodromu u Tokiju gde daje putnicima informacije, proverava da li se nalaze na pravom mestu, da li nisu nešto izgubili i drugo. Robot se kreće na dva točka i može da govori.