Peter Klement, sa Masačusetskog tehnološkog instituta, razvija i gradi robotske sisteme, koji su do sada donosili mnogo uspeha. Jedini problem koji je imao, jesu barijere sa mašinama, jer su njegova rešenja često bila preskupa za njegove klijente, sve dok nije pronašao standardizovana rešenja u kompaniji häwa iz Austrije.

 Kada je dizajnirao svog grip-arm robota, smatrao je da je kreirao mašinu, koja može da obavlja zadatke sa najvećom preciznošću. Kompanija koju je osnovao 2009.godine, ''Klement inženjering'' usko je specijalizovana, između ostalog i u domenu robotskih inovacija, koje čine korišćenje robotskih sistema interesantnijim za mala i srednja preduzeća - od optičog prepoznavanja položaja, kroz razna merenja, pa sve to specifičnih grip-arm robota koji koriste 3D komponente za štampanje.

 Iako mnogi stručnjaci u ovoj oblasti smatraju da postoji tendencija, da će ljudi i roboti sve češće i više raditi zajedno na istim projektima, Peter Klement smatra da je ova podela rada preskupa za mnoge primene, obzirom na rizik i opasnosti do kojih može da dođe. On navodi, da je jedan od najvećih izazova u ovom sektoru pronalazak ekonomičnih zatvorenih ćelija za robote. Poenta je da se izbegne izgradnja individualne robotske ćelije za svakog kupca.

 Klement je ostvario saradnju sa kompanijom häwa, iz razloga što su oni jedni od najvećih snabdevača kablova, upravljačke elektronike i ćelija.  Dizajnirali su i patentirali, modularni upravljački orman nazvan ''X frame''. Izuzetno je fleksibilan i može se brzo prilagoditi različitim zahtevima klijenata. Sa ovim sistemom, ''X frame'', Klement smatra da je pronašao optimalno rešenje za svoje probleme.

Autor: Teodora Mitrović