Kompanija Hypertherm je pustila na tržiste novu verziju softvera za robotiku - Robotmaster V6.5! Novim standardom, moćnim offline programskim alatom, verzija V6.5 pruža besprekorno programiranje robota sa mnogim novim mogućnostima, poboljšanjima i uklanjanja grešaka.

 Auto Path Planning je jedna od novih zaniljivih mogućnosti ove verzije. Ona automatski ispravlja greške robota i sprečava sudare, obezbeđujući jednostavnost upotrebe.

Robotmaster - Softver za offline programiranje robota kompanije Hypertherm

 Tim robot programera, kompanije Hypertherm, je razvio Robomaster softver, koji sa lakoćom objedinjuje CAD/CAM modele robota u fazi programiranja, simulacije i stvaranja programa. Izazovi zajedničkog programiranja robota obično zahtevaju komplikovanu intervenciju za upotrebu ili su skupe za korišćenje i uređivanje za proizvodnju programa bez grešaka. Robotmaster nudi inovativne alate za laku optimizaciju robotskih programa koji generešu kretnje i putanje robota bez grešaka, jednostavno izbegavajući sudare, radeći oko zajedničkog prostora i zonama ograničenja, a ima i mogućnost optimizuje rad tool-a tj. alata tkom cele putanje. Osim toga, Robotmaster softver je idealan za programiranje sledećih robot aplikacija i zadataka a to su: sečenje, bušenje, poliranje, zavarivanje, doziranje, bojenje i 3D obradu, dok podržava većinu industrijskih robotskih brendova. Robotics Software Hypertherm Inc., je nezavistan ogranak Hypertherm Inc.

O Hypertherm-u

 Hypertherm dizajnira i proizvodi napredne proizvode za sečenje koji se upotrebljavaju u različitim industrijama, kao što su: brodogradnja, automobilska industrija, servisiranje, mašinska obrada. Njegova linija proizvoda uključuje plazme, lasere i sečenje vodenim mlazom, pored CNC mašina sa kontrolom kretnje, CAM i CAD softvere, robotski softver i potrošni materijal. Hypertherm sistemi odlikuju se visokim performansama i pouzdanošću, koji je rezultat povećanja produktivnosti i profitabilnosti sa stotine hiljada kompanija koje koriste ove sisteme.

Autor: Nataša Radojčić