Ovde je prikazana primena industrijskog robota, kompanije Mitsubishi Electric, kod potpune automatizacije i zatvaranja kruga proizvodnog pocesa - sklapanje kartonske ambalaže (kartonskih kutija). Nemačka firma DC Verpackungstechnik GmbH je u potpunosti razvila i patentirala liniju koja od sklopnjenog kartona, koji dođe sa proizvodne linije na kraju procesa pretvori u kartonsku ambalažu koja se dalje može koristiti. Ključ ovog uspeha je integrisanje automatizacije i robotske tehnologije kompanije Mitsubishi Electric u ovaj proizvodni sistem.