Automatica 2016

Ovogodišnji sajam Automatica 2016, održan je od 21-24.juna u Minhenu. Na sajmu ste imali prilike da vidite sve renomirane svetske kompanije iz oblasti mahatronike i automatizacije. Sajam je imao 839 izlagača iz 47 zemalja širom sveta. Kao i predhodnih godina glavni fokus na sajmu Automatica 2016 je robotika, kako bi se povećala što veća prisutnost robota u svim granama industrije pa i poljoprivredi. Veliki akcenat se i dalje stavlje na saradnju čoveka i robota.