Većina robota iz ove branše pravljeni su da budu manji i lakši, kako bi se lakše manipulisalo njima. Samim tim, ograničene su mogućnosti za rad sa njima. S’ obzirom da je "Fanuc CR-35iA'' znatno veće nosivosti i dosega, otvara se čitav niz mogućnosti, za rad sa njim, na siguran i bezbedan način.  

 Kolaborativni robot CR-35iA, kompanije Fanuc, ne mora da radi u robotskoj ćeliji, omogućuje bezbedan rad, rame uz rame sa ljudskim operaterima, a to u velikoj meri povećava uštedu prostora i smanjenje troškova.

 Razvoj kolaborativnih robota je krenuo sa robotima manje nosivosti zbog troškova njihovog razvoja. Ali to ima posledice da su ti roboti praktično ne primenljivi u industrijskoj proizvodnji,  više su projektovani za rad u farmaceutskoj i elektro industriji.

 Pored CR-35iA robota, kompanija FANUC u svojoj ponudi ima i robota CR-7iA/L koji ima radni opseg od 911mm i nosivost od 7kg što ga svrstava po nosivosti u kategoriji sa "UR10" ili "Sawyer" robotima, ali sa mogućnošću rada u teškim industrijskim uslovima. 

 Specifikacije FC-35iA robota:

 • Nosivost: 35 kg
 • Broj osa: 6                                        
 • Radni opseg: 1,813 m
 • Ponovljivost: +/- 0.08 mm 
 • Rotacija 6-tog zgloba: 900°
 • Montaža: Pod

 CR-35iA robot može biti ručno vođen, kao i većina kolaborativnih robota na tržištu. Robotska ruka obložena je gumom, čija je uloga da ublaži kontakt sa čovekom sa kojim robot deli radno okruženje. Ukoliko dodje do kolizije tj. sudara bilo sa čovekom ili nekim drugim fiksiranim objektom, robot se zaustavlja I povlači unazad. 

 U zavisnosti od aplikacije i primene robota, FC-35iA može biti opremljen sa  FANUC Vision ili FANUC 3D Area senzorom. 3D Area senzor omogućuje da od nasumično raspoređenih delova odabere one bez greške, a senzor vizije daje mogućnost za lociranje radnih delova, čitanje bar kodova i sortiranje po boji.

 Ovaj robot je odličan potez za FANUC, pošto je baziran na "M-20iA/35M" seriji industrijskih robota, već dobro poznatoj kupcima, plus je obložen gumom i ima podršku dijagnostičkog softvera za praćenje parametara servo motora na svim osama. U kombinaciji sa dobrim Fanuc-ovim hardverom i lepo podešenim softverom dobili su odličan kolaborativni robot.

 Robot aplikacije i primena FC-35iA robota:

 • Rukovanje materijalima
 • Montaža
 • Opsluživanje mašina
 • Pakovanje
 • Paletizacija

 CR-35iA je odlična kombinacija robota koji ima sve prednosti klasičnog industrijskog robota sa finesama i sigurnosnim alatkama, koje omogućuju sigurnu kolaboraciju.

  Danas se Fanuc-ovi kolaborativni roboti koriste u automobilskoj i avio industriji.