Konfiguracija paralelnog ili delta robota se sastoji iz dve platforme (u nominalnom položaju ove platforme su paralelne) koje su povezane segmentima promenljive dužine. Jedna platforma se smatra bazom ili osnovom (gornja platforma) a druga je radna čijim položajem i orijentacijom se upravlja i na njoj se nalazi hvataljka.

 Promenom rastojanja između odgovarajućih zglobova na baznoj i radnoj platformi menja se položaj i orijentacija radne platforme na koju se postavlja hvataljka ili alat koji robot nosi. Promena rastojanja između zglobova na baznoj i radnoj platformi se može realizovati segmentima promenljive dužine (teleskopski segmenti sa translatornim zglobovima) ili elementima koji se sastoje iz dva segmenta sa rotacionim zglobovima kao ššto je prikazano na slici na kraju teksta. Roboti ove konfiguracije se odlikuju izuzetnom agilnošću i velikom brzinom kretanja pri prelasku iz jednog položaja u drugi, velikom čvrstinom držanja položaja i relativno malom masom u odnosu na nosivost s' obzirom da svaki segment (ruka) nosi samo jednu trećinu opterećenja za razliku od robota tipa kinematskog lanca gde svaki segment trpi celokupno opterećenje.
 
Velika primena robota u Pick and Place aplikacijama