RIA (Robotic Institute of America) definicija industrijskog robota:

''Industrijski robot je reprogramabilni, višefunkcionalni manipulator projektovan da pomera materijal, delove, alate i specijalne uređaje kroz različita programirana kretanja pri izvršavanju postavljenih tehnoloških zadataka''.
 
Konfiguracija paralelnog ili delta robota se sastoji iz dve platforme (u nominalnom položaju ove platforme su paralelne) koje su povezane segmentima promenljive dužine. Jedna platforma se smatra bazom ili osnovom (gornja platforma) a druga je radna čijim položajem i orijentacijom se upravlja i na njoj se nalazi hvataljka.

Minimalna konfiguracija sferne ili polarne konfiguracije robota ima dva rotaciona zgloba i jedan translatorni (RRT). Ova konfiguracija je nazvana sfernom po obliku radnog prostora koji predstavlja deo sfere, s' obzirom da ugao rotacije drugog zgloba i translatorno pomeranje trećeg zgloba odgovaraju polarnim koordinatama odatle i naziv polarna konfiguracija.

Minimalnu konfiguraciju Dekartovog ili pravouglog robota čine tri translatorna zgloba čije su ose paralelne osama Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Odatle i potiče naziv ovakve konfiguracije (može se sresti nekoliko naziva: pravougla, kartezijanska (Cartesian) ili portalna (gantry). Roboti ove konfiguracije imaju veoma malo sprezanje među zglobovima.

Roboti SCARA konfiguracije (Selective Compliance Assembly Robot Arm), imaju dva rotaciona i jedan translatorni zglob. SCARA konfiguracija ima veoma malo sprezanje između zglobova. SCARA robot se isključivo koristi za zadatke montiranja po vertikalnoj osi.

Minimalna konfiguracija robota cilindrične konfiguracije ima jedan rotacioni i dva translatorna zgloba (RTT). Ova konfiguracija se naziva cilindričnom prema obliku radnog prostora koji predstavlja deo cilindra. Karakteriše je i veoma malo sprezanje između zglobova za razliku od robota antropomorfne konfiguracije.

Minimalna konfiguracija latkaste ili antropomorfne konfiguracije robota ima tri rotaciona zgloba (RRR). Naziv laktasti potiče od karakterističnog lakta koji je lako uočljiv na datoj šemi. 

Blog

Do 2019.godine živećemo sa 1.4 miliona robota više nego danas

Kako se i naša populacija povećava tako raste i populacija industrijskih robota ali i drugih...

ISTORIJA Srpski industrijski roboti sa Lola instituta

Da li ste čuli za LOLA 50, ili možda za LOLA 80? Čisto sumnjam da znate da su to...

Top 10 zanimljivosti i činjenica iz robotike koje sigurno niste znali

Robotska evolucija se dešava upravo sada. Tokom godina, zahvaljujući ubrzanom...

Robot aplikacije

Profilisanje lima valjcima

U auto industriji, prilikom izrade vrata automobila, haube i vrata prtljažnika, odnosno svuda gde se...

Montaža

Poslove montaže vremenom su zamenili roboti, jer jedan od najbitnih kriterijuma za primenu robota...

Paletizacija

Robotski sistemi za paletizaciju, jedni su od najzastupljenijih primera primene industrijski...

Tipovi robota

Paralelni (delta) roboti

Konfiguracija paralelnog ili delta robota se sastoji iz dve platforme (u nominalnom položaju ove platforme su paralelne) koje su povezane segmentima promenljive dužine. Jedna platforma se smatra bazom ili osnovom (gornja platforma) a druga je radna čijim položajem i orijentacijom se upravlja i na njoj se nalazi hvataljka.

Sferna (polarna) konfiguracija robota

Minimalna konfiguracija sferne ili polarne konfiguracije robota ima dva rotaciona zgloba i jedan translatorni (RRT). Ova konfiguracija je nazvana sfernom po obliku radnog prostora koji predstavlja deo sfere, s' obzirom da ugao rotacije drugog zgloba i translatorno pomeranje trećeg zgloba odgovaraju polarnim koordinatama odatle i naziv polarna konfiguracija.

Dekatrova (pravougla) konfiguracija robota

Minimalnu konfiguraciju Dekartovog ili pravouglog robota čine tri translatorna zgloba čije su ose paralelne osama Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema. Odatle i potiče naziv ovakve konfiguracije (može se sresti nekoliko naziva: pravougla, kartezijanska (Cartesian) ili portalna (gantry). Roboti ove konfiguracije imaju veoma malo sprezanje među zglobovima.

Go to top