Imao sam priliku da koristim ABB robote nove generacije u nekoliko aplikacija, ali prvo bih hteo da izdojim primenu robota, IRB 6700, kod tačkastog zavarivanja. Spot welding ili tačkasto zavarivanje je aplikacija koja se najčešće koristi kod spajanja nekoliko delova, gde je tačno utvrđen raspored varenja i pozicija tačaka, da bi jedan deo na kraju postao kompaktna celina mora proći nekoliko ciklusa tačkastog zavarivanja. Kasnije taj deo ide na montažu ili na elektrolučno zavarivanje, u zavisnosti od samog dela.

 IRB 6700 nije klasičan robot varioc ali sve njegove karakteristike omogućuju da i ovaj posao nesmetano i sa puno uspeha izvršava. Još jedan od razloga korišćenja ovog robota je njegova nosivost tj. payload. Ovaj robot ima payload od 220kg i može se naći pod oznakom IRB 6700-235 sa LeanID.

 LeanID je način montaže kablova na samom robotu. Kablovi mogu biti provučeni kroz robota ili montirani sa strane. Sama montaža kablova i dovoda za vodu i vazduh sa strane (LeanID) uglavnom ne smeta pri korišćenju robota.

 Postoji više od deset verzija robota IRB 6700, a bitne karakteristike su im sa ili bez LeanID, payload i domet.

 Osnovne karakteristike IRB 6700-235 sa LeanID su sledeće:

  • Nosivost: 220kg
  • Broj osa: 6
  • Domet: 2.65m
  • Masa: 1250kg
  • Zaštita: IP67
  • Montaža: Pod
  • Kontroler: IRC5
  • Aplikacije: Rukovanje materijalima, Spot welding, Lepak (dispensing), Opsluživanje mašina.

 Možemo primetiti da IRB 6700 može obaviti ovaj zadatak (tačkasto zavarivanje) sa dosta velikom brzinom i odličnom preciznosću. Tool koji se nalazi na robotu je proizvela francuska firma ARO, i nosi oznaku 1637112WH0008, u zavisnosti od samog dela i pristupačnosti tačaka gde je potrebno izvršiti zavarivanje koriste se različite vrste alata (Gun-ova). Masa ovog alata je do 120kg, sila se kreće do 655 daN, struja do 10kA i može da zavari limove debljine do 5mm. Dalje u tekstu možete da vidite različite izglede alata za zavarivanje koji se razlikuju prvenstveno zbog pozicije tačaka koje treba da zavaruju i njihove pristupačnosti.

 Kad sa sagledamo sve mogućnosti, ABB, IRB 6700 robota možemo slobodno reći da je on pravi izbor za primenu kod aplikacije tačkastog zavarivanja, velika nosivost kao i domet do 2.8m, u zavisnosti od modela pružaju velike mogućnosti. Evo i nekoliko slika da vidite kako izgledaju spojeni delovi tačkastim zavarivanje.