Aplikacija za koju se koristi najveći broj robota u automobilskoj industriji jeste upravo tačkasto zavarivanje. Prilikom sastavljanja karoserija automobila, delovi lima koji čine tu karoseriju uglavnom se spajaju tačkastim zavarivanjem.

 Za ovaj posao na robota se pričvršćuje uređaj koji je deo sistema zavarivanja, a koji čine dve bakarne elektrode i transformator. Ovim dvema elektrodama se pritisnu dva ili tri dela koja se zavaruju i tada se kroz njih propušta struja. Proticanje struje kroz dve bakarne elektrode i kroz materijale koji se zavaruju, zagreva materijale do tačke topljenja. Ovako zagrejani materijali i pod delovanjem pritiska elektroda se na tački kontakta zavaruju.

 Pritisak i jačina struje, kao i vreme trajanje zavarivanja zavisi od materijala koji se zavaruju. U automobilskoj industriji, na primer, najčešće se koriste pocinkovani limovi debljina od 0,5mm do 3mm. Tako da vrednosti struje zavarivanja variraju od 3kA do 10kA, a pritisci od 1000N pa sve do 6000N. Dok vreme zavisi od oblika strujnog impulsa kojim se vrši zavarivanje.

 Više o tačkastom zavarivanju pogledajte na sledećim snimcima: