U auto industriji, prilikom izrade vrata automobila, haube i vrata prtljažnika, odnosno svuda gde se korisnik automobila može sresti sa ivicom lima, a da ona nije zaštićena plastičnom ili gumenom navlakom, ivica se obrađuje valjcima. Odnosno, lim koji čini spoljašnju konturu vrata (haube,…) savija se preko unutrašnjih slojeva u predelu oko 5 do 8 mm od ruba. Na ovaj način se dobija gladak rub vrata, koji je ovim postupkom vizuelno lepši ali i dobija na čvrstini. Uglavnom se pre savijanja, ovakve ivica i premazuju materijalom koji deluje kao zaptivka ali i kao lepak. Na taj način se sprečava prodor vode u unutrašnjost vrata ali i dodatno učvršćuje ivica.

 Ove poslove u poslednje vreme skoro uvek izvršavaju roboti. Na prirubnici na vrhu robota montira se alat koji na svom vrhu ima jedan ili dva cilindrična ili konusna valjka. Ove valjke robot prislanja na ivicu alata i lima. Lim koji se savija prepušten je preko ivice alata. Naslanjanjem valjka do ivice alata lim se savija u željenom pravcu. Zatim robot kotrlja valjak po ivici alata, sve vreme pritiskajući lim pod istim uglom i tako savija lim duž ivice alata. Robot prelazi određenu ivicu alata više puta. Svaki put smanjujući ugao između valjka i ivice alata. Na taj način se lim koji se savija, dovodi u kompletan preklop. Za ovu operaciju robot koristi jedan ili dva valjka zavisnosti od debljine lima ali i od prostora koje stoji robotu na raspolaganju da obiđe oko alata. Često robot nema prostora da se postavi u položaj tako da cilindrični valjak savije lim pod željenim uglom pa se u tom slučaju montira i konusni valjak sa druge strane alata, sa kojim robot završava započeti posao bez promene alata.

 Demonstraciju jedne vrste alata koji se koristi u proizvodnji automobila FAS grupacije možete videti na priloženom snimku.