Robotski sistemi za paletizaciju jedni su od najzastupljenijih primera primene industrijski robota u mnogim industrijama, a prvenstveno u prehrambenoj industriji. Pored industrije za proizvodnju i preradu hrane, paletizacija se može koristi i za potrebe dostave. Robotska paletizacija pruža mnogo veću fleksibilnost i brzo prilagođavanje linija za pakovanje u slučaju implementacije novih proizvoda i ima mogućnost opsluživanja više linija za pakovanje istovremeno.

 Paletiziranje industrijskim robotima se odnosi na utovar ili istovar delova, iz kutija ili sa transportne linije, na ili iz palete. Gotovo sve kompanije koje se bave proizvodnjom robota imaju specijalizovane robote koji se koriste u aplikacijama paletiziranja, ti roboti se nazivaju još i robot paletizeri, postoji veliki broj ovih robota, a bitne karakteristike su ima radni opseg i nosivost tj. kapacitet.

 Neki od najboljih i najzastupljenijih robota za ovu aplikaciju su:

  • ABB IRB 460 140kg/2.4m
  • Fanuc M-410iHS 100kg/3.139m
  • Motoman ELP300 300/kg3.159m
  • Kuka KR 180 R3200 (KR QUANTEC) 180kg/3.195m

 Roboti koji se koriste kod aplikacije paletizaranja imaju samo 4 ose, i zbog toga su mu dodate mehaničke poluge koje samom robotu daju malo drugačiji izgled. Ove poluge obezbeđuju da položaj prirubnice na koju se kači alat bude uvek paralelan sa tlom. Kod robota koji ima veću nostivost dodaju se i kompezatori radi rasterećenja elektromotora.

 Softveri, gotovo svih kompanija, za programiranje industrijskih robota, sadrže specijalizovane pakete, u ovom slučaju za aplikaciju paletiziranja, a ti paketi omogućuju uštedu vremena programiranja i do 80%.