Robotski sistemi za pakovanje proizvoda u kutije radi daljeg transporta ili paletiranja, jedni su od najzastupljenijih primera primene industrijski robota u prehrambenoj industriji a i u¸drugim granama industrije.

 Robot aplikacija ''pakovanje'' može se pohvaliti velikim brzinama i produktivnošću. Veliku brzinu rada omogućuje i napredna mašinska vizija, a sve rezultira pakovanjem i do 1000 komada (predmeta) u jednom minutu. U zavisnosti od vrste predmeta ovaj broj može biti znatno veći ali i manji. Pored industrijskih robota standardnih konfiguracija (antropomorfna, sferna, scara), česta je primena i paralenih robota, koji se posebno ističu velikim brzinama. Na pakovanju predmeta može raditi jedan robot ili dva na istoj liniji, a i dve linije tj. transportne trake mogu da opslužuju jednog robota, a sada imamo i primere sa primenom kolaborativnih robota. Kod standardnog pakovanja robot prihvata predmet koji miruje i nalazi se na mestu koje predviđeno za pakovanje, ako se predmet uzima sa pokretne trake onda se uglavnom koriste paralelni roboti.

 Na vrhu robota, koji se koristi za aplikaciju pakovanja, montira se alat ili hvataljka (griper) koja služi da prihvati predmet. Te hvataljke i alati uglavnom su pneumatskog tipa, radi sigurnijeg i preciznijeg rada. Ukoliko vrsta predmeta i ambalaža omogućuju pakovanje više komada odjednom, montira se alata koji može da prihvati i veći broj predmeta. Nakon prihvatanja predmeta, robot se pomera do pozicjie gde se nalazi kutija  za pakovanje.

 Neke od prednosti primene robota za aplikacije pakovanja uključuju skraćeno vreme pakovanja, podizanje težih predmeta, smanjenje troškova rada, fleksibilnost i pouzdanost. Roboti za pakovanje se vrlo lako integrišu u radni prostor, a mogu se montirati na podu i plafonu, kao i na nosačima i postoljima.

  Više o pakovanju pogledajte na sledećim snimcima: