U serijskoj proizvodnji se u poslednje vreme za nanošenje lepkova i/ili zaptivajućih materijala sve češće koriste roboti. Sistem za nanošenje lepka ili zaptivne mase, može da bude fiksiran na vrhu robota tako da robot pomera dispenser.

 Drugi način nanošenja mase na radni deo je kada je dispenser fiksiran u delu radnog prostora robota, a robot hvataljkom prinosi radni deo i pomeranjem radnog dela određuje putanju po kojoj će da bude naneta masa na sam deo. Ukoliko se koristi prvi način nanošenja materijala, nosivost robota mora da bude dovoljno velika da na svom vrhu može da nosi dispenser. Što nije uvek slučaj. Mada nosivost robota uglavnom nije striktno predefinisana već se prilikom projektovanja proizvodne linije naglasak stavlja na trajanje ciklusa.

 Proces nanošenja lepka ili zaptivne mase uglavnom zavisi od vrste materijala koji se nanosi. Materijal često mora da se nanosi zagrejan. Kod određenih lepaka, neposredno pre nanošenja na radni predmet neophodno je izvršiti mešanje dve ili više komponenti. Ovako složeni procesi dodatno komplikuju već složene robotske linije. Međutim, ovakve sisteme je sve češće moguće videti u proizvodnim halama iz razloga visokog kvaliteta i malog procenta škarta.

 Sisteme za nanošenje lepka ili zaptivne mase često prate sistemi za vizuelnu kontrolu kvaliteta uz pomoć jedne ili više kamera.

 Više o nanošenju lepka i zaptivki pogledajte na sledećem snimku: