Poslove montaže vremenom su zamenili roboti, jer jedan od najbitnih kriterijuma za primenu robota je veliki broj istih operacija, što same poslove čini monotonim i povećava mogućnost greške. Ali kako je tehnologija i proizvodnja napredovala tako se stvorila potreba da montažu delova automatizovati. Roboti za montažu imalu primenu u gotovo svim industijama, a najzastupljeniji su u elektronskoj industriji.

 Robotska montaža delova je u velikoj meri zaslužna za povećanje i proširenje proizvodnje, što je rezultiralo povećanjem brzine montaže. Sada je gotovo ne zamisliva montaža bez 2D i 3D vizije. Ali uvođenjem mašinske vizije dobijamo na kvalitetu samog proizvoda koji se sklapa ali i mogućnost montaže mnogo složenijih proizvoda.

 Industrijski roboti koji se primenjuju kod aplikacije montaže karakteriše brzina i preciznost, koja diktira brzinu sklapanja proizvoda, a delovi se najčešće uzimaju sa pokretne trake. Roboti koji se koriste za montažu i sklapanje delova imaju 4, 6 i 15 osa.

 SCARA roboti (4 ose) imaju glavnu primenu kod aplikacija montaže, a više detalja o ovim robotima možete pronaći OVDE. Roboti sa dve ruke (SDA 10D i YuMi) su prvenstveno razvijeni za primenu u aplikacijama montaže, posebno za montažu sitnih delova. Ovi roboti imaju 15 osa, svaka ruka ima po sedam osa, i jedna je za rotiranje celog robota. Ovi roboti mogu raditi, rame uz rame, sa ljudima što znači da spadaju u grupu kolaborativnih robota.

 Neki od robota koji se koriste u aplikacijama montaže su:

  • ABB YuMi
  • Motoman SDA 10D
  • KUKA KR 3 AGILUS 

 Softveri za programiranje industrijskih robota, sadrže specijalizovane pakete, u ovom slučaju za aplikaciju montaže, a ti paketi omogućuju uštedu vremena programiranja i do 80%, a samim tim i manju cenu instalacije i puštanja u rad.